Passaport

CLÍNICA VETERINÀRIA VETERHOUSE 

 

PREU OFICIAL PASSAPORT:   

 55.00€
 PREU CAMPANYA:  

 50.00€

 

REQUISITS PER L’OBTENCIÓ D’UN PASSAPORT:

 

passaportXIP:  Per tramitar el passaport es necessari que la mascota estigui identificada amb un tatuatge o sistema electrònic d’identificació (microxip). A Catalunya s’utilitza el microxip. Si l’animal no el disposa s’el xiparà al mateix moment.

QUI TRAMITA: Un veterinari autoritzat per l’autoritat competern que certifiqui les vacunacions o en el seu cas una revacunació antirpabica dins del període de valides de la vacuna. VETERHOUSE disposa de l’auterització.

EN QUAN TEMPS: La documentació es tramita al moment, amb presencia del propietari i de la seva mascota. Signen el veterinari i propietari.

VIATGES:  Cada vegada que es viatja, el veterinari omple el passaport conforme el seu animal està sa, correctament vacunat i xipat i pot viatjar a on el seu propietari vulgui.

CADELLS: El animals de menys de tres mesos sense vacunar, els estats membres poden autoritzar el seu desplaçament sempre quan vagin acompanyats del seu passaport i que hagin nascut en una instal·lació en la qual hagi romàs des del seu naixement sense entrar en contacte amb animals salvatges que hagin pogut estar exposats a la ràbia, o que acompanyi a la mare, si encara depèn d’aquesta.

DESTÍ: A part del passaport ( suficent per Europa) cada país o continent té mesures sanitaries diferents que s’han de satisfer abans de viatjar.

 

v1      Si té la intenció de viatjar amb la seva mascota, necessita disposar d'altres  condicions segons el país o continent de destí. Clika : VIATJAR AMB MASCOTES