Xips

                                      VETERHOUSE CLÍNICA VETERINÀRIA


                                            " Identifiquem a  totes les nostres mascotes"

 

 

 ELS  DOS REGISTRES QUE DISPOSA CATALUNYA PER L'ALTA DE XIPS.

 

 

 

 AIAC     

 AINICOM     

 

50€

45€

 

   

AIAC: Privada. Associació d'identificació d'animals de companyia del Concell de Veterinars de Catalunya

ANICOM: Pública. Registre D'animals de companyia de la Generalitat de Catalunya.

 

La Llei de Prorecció d'animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya.

             OBLIGA: - Estar donat d'alta  a l'ANICOM

                              - Censat a L'Ajuntament de la població  a on resideix la mascota

 

                 Mascota perduda o trobada

 

                              - Trucar per informar:

 

                                            * ANICOM:   93 3617000  (12h del vespre a 7.00pm)

                                                                   112 - Agents Rurals de la Provincia

                                                                   Ajuntament a on Resideix la Mascota.

 

                                            * AIAC:         93 4189294


Microxip

  • Col·locació senzilla i ràpida.- La grandària del microxip és similar a un gra d'arròs. S'instal·la amb un aplicador estèril i de manera subcutània . No cal anestèsia i la seva implantació és gairebé indolora.
  • Estandarditzat i fiable. - El microxip conté les dades del propietari. Les administracions autonòmiques, les clíniques veterinàries, les entitats protectores i els cossos de seguretat disposen de lectors de microxips. En cas de pèrdua d’un animal només cal llegir les dades del microxip per trobar el propietari.
  • Durador. - Els microxips estan recoberts d’una càpsula de vidre bio compatible que garanteix la seva innocuïtat. Estan preparats per durar tota la vida de l'animal.
  • Localització del propietari de l'animal. - El microxip conté un codi alfanumèric que permet accedir a la informació del propietari, emmagatzemada en una base de dades. Per a què el sistema sigui fiable és molt important actualitzar les dades en cas de canvi de propietari, modificació de les seves dades (adreça, telèfon ...) o defunció de l’animal.

 

 Com s’han d’identificar?

Amb microxip homologat (implantat per un veterinari). A més, en els espais públics i a la via pública, els animals han de dur de manera permanent una placa identificadora adaptada al collar en què han de constar el nom de l’animal i les dades de la persona responsable (nom i cognoms i telèfon).

 

 

Quan s’han d’identificar?

Prèviament i obligatòria abans de qualsevol transacció: compra, venda, cessió i/o donació, etc. Abans de 3 mesos des del seu naixement. sempre que no es faci cap transacció abans d’aquest termini.

 

 Infraccions i sancions de la Llei de protecció dels animals

  - Posseir animals de companyia sense el microxip, sense censar o sense placa identificadora en

    espais públics: multa de 100 a 400 €.

 - Oposar resistència a la funció inspectora dels agents de l’autoritat:  multa de 401 a 2.000 €.

 

 - Abandonament o maltractament:  multa de 2.001 a 20.000 €.

 

Recordeu que els gossos de Raça Perillosa han de disposar d'assegurança de responsabilitat civil i llicència municipal, i als espais públics han d’anar lligats i portar morrió.

 

                          IDENTIFICA LA TEVA MASCOTA, NO ET VOL PERDRE !!!!! 

       

On s’han de censar?

A l’ajuntament del municipi on els animals resideixen de manera habitual.

Quan s’han de censar?

Com a màxim, als tres mesos del seu naixement. Com a màxim, als 30 dies de la seva adquisició (compra, regal o troballa).

Requisits per al cens

Ha d’estar identificat amb microxip. Document de la identificació de l’animal (el que lliura el veterinari quan li implanta el microxip). Document d’identitat de la persona posseïdora.

Què fer si l’animal s’extravia?

Comunicar-ho a l’ajuntament abans de 48 hores. Si l’han sostret, a més, cal denunciar-ho a la Policia.

Canvi de residència o mort de l’animal

Cal comunicar-ho a l’Ajuntament on és censat abans de 30 dies. Si el canvi de residència és a un altre municipi, cal censar-lo de nou.

 

Una Guerra freda entre la ANICOM I L'AIAC:   Click Guerra de xips

                         

                                                                                 xips de veterhouse

 

xips